Anh/chị nào biết phải đo những chỉ tiêu nào đối với hệ thống OHSAS không ạ. Chỉ em với

Minh Grac

Cây cổ thụ
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Chào bạn, mình đã dời bài viết của bạn qua box OHSAS 18001.
Mình hỗ trợ trả lời bạn như sau: OHSAS yêu cầu bạn phải đo lường và giám sát chứ ko quy định cụ thể bạn phải đo như thế nào: Các mục tiêu OH&S phải được đáp ứng, đáp ứng các yêu cầu của pháp luật,..
Nếu bạn không ngại thì gửi kế hoạch đo lường giám sát mình xem thử và hỗ trợ.
 

Minh Grac

Cây cổ thụ
Ban Quản Trị

Minh Grac

Cây cổ thụ
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Một số văn bản như sau:
  • Thông tư 37/2010/TT-BLÐTBXH hướng dẫn điều kiện, thủ tục đăng ký, chỉ định tổ chức hoạt động dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
  • Nghị định 06/CP năm 1995 Hướng dẫn Bộ Luật lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động
  • Thông tư 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động trong cơ sở lao động do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế ban hành
  • Thông tư 43/2010/TT-BCT quy định công tác quản lý an toàn trong ngành công thương do Bộ Công thương ban hành
  • Nghị định 110/2002/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 06/CP năm 1995 Hướng dẫn Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động
  • Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT về 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
  • ............
 
scroll-topTop