Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Ảnh hường của khí hậu thay đổi đến ngành Năng lượng của Việt Nam

Snow_wolf

Active Member
#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Tên đầy đủ: Climate change impacts and adaptation measures in energy sector of Vietnam
Dạng file: word
Kích thước: 0.8Mb

Table of contents
1. Climate Change Scenarios
1.1 Scenarios of increasing temperature
1.2 Scenarios of sea level rise
1.3 Scenarios of the variation rainfall amount
2. Energy Supply and Demand Scenarios
2.1 Structure of energy sector in Vietnam
2.2 Future energy mix under the consideration of GHG mitigation options
3. Climate Change Impacts on Energy Sector
3.1 Impacts of sea level rise
3.2 Impacts of increasing temperature
3.3 Impacts of typhoon rains
4. Adaptation measures for climate change in Energy sector
4.1 Taking into account the impacts of climate change on energy system development planning
4.2 Adaptation measures for the vagary of sea level rise
4.3 Adaptation measures for the increasing temperature
4.4 Adaptation measures for the impacts of typhoon rains
5. Conclusion and Final Remarks
Reference:


Link download
 
Top