Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Nước thải Ảnh hưởng của oxy hòa tan từ Tuyển nổi vào UASB

tonnu

New Member
#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Mình đang làm đồ án môn học về xử lí nước thải thủy sản, trong công nghệ xử lí có bể tuyển nổi -> bể UASB. Mình có chút thắc mắc thế này mong các bạn giúp đỡ: Trong bể tuyển nổi tiến hành sục khí nên có một lượng oxi khá lớn trong nước, nếu đưa tiếp đến bể UASB-xử lí khị khí-thì có ảnh hưởng đến bể hoạt động của bể UASB k?Nếu có thì cách giải quyết như thế nào?
Mong mọi người giúp đỡ. Mình sắp tới ngày bảo vệ rùi
 

Snow_wolf

Active Member
#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Mình đang làm đồ án môn học về xử lí nước thải thủy sản, trong công nghệ xử lí có bể tuyển nổi -> bể UASB. Mình có chút thắc mắc thế này mong các bạn giúp đỡ: Trong bể tuyển nổi tiến hành sục khí nên có một lượng oxi khá lớn trong nước, nếu đưa tiếp đến bể UASB-xử lí khị khí-thì có ảnh hưởng đến bể hoạt động của bể UASB k?Nếu có thì cách giải quyết như thế nào?
Mong mọi người giúp đỡ. Mình sắp tới ngày bảo vệ rùi
Nước thải của bạn sau khi tuyển nổi sẽ đi qua UASB nghĩa là lượng COD (nhu cầu oxy hóa học) không thấp ==> lượng oxy hòa tan trong nước có được từ quá trình tuyển nổi sẽ bị sử dụng hết gần như ngay lập tức khi đưa vào UASB do đó không ảnh hưởng đến quá trình xử lý.
 
Top