Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Ảnh hưởng của pH đến bùn hoạt tính

#5
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Cái công ty Mauri này gần nhà mình. Hồi xưa mỗi lần nó xả bể hèm là hôi kinh khủng, nước thải cũng vào loại "top ten". Nhà máy đường bên cạnh thì xả nước thải mía đường ra hồ Trị An (cung cấp nước sinh hoạt) làm chết cá, khí thải từ sản xuất ván ép (khí formaldehyd)+ bụi gỗ. Thời gian gần đây mấy bác hàng xóm lâu lâu cứ bị ung thư, nghĩ lại thà như ngày xưa còn hay, chứ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn thế này làm "ức" trong lòng.
 
Top