Tư vấn Áp dụng hệ thống OHSAS 18000 tại cty và công trường?

hoahong39

Cây công nghiệp
Bài viết
340
Nơi ở
HCM
Website
hoahong39.wordpress.com

phamuyennhi

Cỏ 4 lá
Bài viết
78
Nơi ở
TP HCM
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Bạn cần xem xét tình hình cụ thể của công ty để triển khai hệ thống OHSAS.
  1. Nếu đủ khả năng bạn thành lập 1 tổ với nhiệm vụ tổ chức các lớp đào tạo về nhận thức, nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro cho CBCNV
  2. Triển khai biên soạn tài liệu theo các điều khoản bắt buộc của tiêu chuẩn (Có thể xin file mền các đơn vị đã thực hiện về sữa lại và áp dụng cho phù hợp tại cty của bạn).
  3. Tổ chức lớp đánh giá nội bộ và triển khai đánh giá nội tất cả các phòng ban liên quan
  4. Thuê một đơn vị về đánh giá chứng nhận
 

hoahong39

Cây công nghiệp
Bài viết
340
Nơi ở
HCM
Website
hoahong39.wordpress.com
scroll-topTop