Ứng dụng Gom Rác GRAC

ISO 14001 Áp dụng tiêu chuẩn ISO-9000 trong xây dựng

daibangxanh

Well-Known Member
#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
1. Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO-9000 - Đặc điểm vận dụng trong ngành xây dựng của nước ta
2. Trách nhiệm lãnh đạo
3. Quản lý nguồn lực
4. Tạo sản phẩm
5. Đo lường, phân tích và cải tiến
6. Trình tự xây dựng hệ QLCL ISO-9000 và nhận chứng chỉ
7. Sổ tay chất lượng
8. Thủ tục chất lượng
9. Kế hoạch chất lượng dự án

Nguồn: Cục Giám định NN về chất lượng CTXD

Link:
http://www.mediafire.com/?ggnnwjxxnmv
http://www.fileden.com/files/2007/10/26/1542977/Ap_dung_ISO_9000_trong_Xay_dung.pdf
 
Top