AQI là gì?

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ (AIR QUALITY INDEX - AQI) THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH​


Định nghĩa:
+Chỉ số chất lượng không khí (AQI) là chỉ số đại diện cho nồng độ của một nhóm các chất ô nhiễm gồm: CO, NO2, SO2, O3 và bụi, nhằm cho biết tình trạng chất lượng không khí khu vực ven đường hoặc dân cư trong Thành phố, ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân.
+ Chỉ số chất lượng không khí tương tự đã được sử dụng tại nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Anh, Đan Mạch, Thái Lan, Malaysia,...

Cơ sở tính toán:
Theo hướng dẫn của Cơ quan Bảo vệ môi trường Hoa Kỳ (US Federal Resgister Part III - EPA - 40 CFR Part 58 ), chỉ số AQI được tính toán dựa trên tiêu chuẩn hiện hữu về chất lượng không khí Việt Nam (TCVN - 5937 - 1995 ) và dựa trên kết quả đo đạc liên tục nồng độ các chất ô nhiễm bởi hệ thống 04 quan trắc chất lượng không khí tự động hiện hữu của Thành phố.

Phân loại:
- Chỉ số AQI được chia làm 02 loại:
+Chỉ số AQI khu vực ven đường ( dựa trên kết quả quan trắc không khí trạm Sở KH,CN&MT - quận 3 và trạm Hồng Bàng - Quận 5)
+ Chỉ số AQI khu vực dân cư (trạm Tân Sơn Hoà - Phú Nhuận)
- Khi thành phố có thêm 05 trạm quan trắc tự động ( dự kiến cuối năm 2002), chỉ số AQI sẽ thể hiện tốt hơn đặc trưng của từng khu vực.
Nguồn: heppa và sưu tâm:dining:
 
scroll-topTop