Aquarium Lab v2.0

GMO_Jupiter

Cây công nghiệp
Bài viết
376
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L

Aquarium Lab v2.0 | Windows | 3.76 MB
Aquarium Lab allows you to keep track of you aquarium like a scientist, no degree needed. The program is built for easy data entry, and supports multiple fresh and saltwater aquariums simultaneously.
Aquarium Lab is a complete aquarium tracking software package for Windows XP, 2000, and NT that will help you maintain healthy aquarium conditions.

Aquarium Lab is a complete aquarium tracking software package for Windows XP, 2000, and NT that will help you maintain healthy aquarium conditions.

Aquarium Lab - Track, Log and Calculate
CalendarPad Properly monitoring and maintained aquarium conditions can lead to a truly beautiful and healthy aquarium. Aquarium Lab makes it easier for you record and ****yze many aquarium parameters:

Chemistry
The program encourages you to record water quality parameters, by making this information easy to Be entered. The program then does the calculations and graphing for you automatically making it easy for You to interpret test kit results, and ****yze your aquarium water chemistry. You can log and graph 21 different chemicals, including pH, Temperature, Alkalinity, Ammonia, and Calcium. You can also schedule partial water changes and observe how much wastes remain at the end of the water change.

Biology
Aquarium Lab encourages you to keep a profile of each living Fish, Coral, Plant and Invertebrate in your tank. Including a photo, date purchased and dietary habits. The program supports multiple fresh and saltwater aquariums simultaneously. Detailed reports are generated in html format.

Calculations
Aquarium Lab encourages you to enter the aquarium's physical measurements. The program then calculates the aquariums weight and volume.

Expenses
Aquarium Lab encourages you to record the price of all your aquarium purchases. The program then calculates for you the total worth of your aquarium and breaks it down by several different categories. Detailed expense reports are generated in html format, which can be printed

Electrical Costs
Aquarium Lab encourages you to enter the wattage of your aquarium devices. The program then automatically calculates power consumption and Costs of operating the device for 1 day, 1 month and 1 year. For each one of your aquariums find out how much it costs to operate the pumps, lights, and electric devices
Link: (pass:yeumoitruong.com)
[HIDE-THANKS]Aquarium.Lab.v2.0.rar
Version 2.3: http://mihd.net/w8pkd2g[/HIDE-THANKS]
 
Sửa lần cuối:
P

ptbinh17aprvee

Guest
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

meomaythongminh

Cây đầu làng
Bài viết
691
Nơi ở
HCMC
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
<table style="width: auto;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);" bgcolor="#ffffff">Link dự phòng
[HIDE-THANKS]<table style="width: auto;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);" bgcolor="#ffffff">
http://www.4shared.com/file/45740599...ified=2553dc68
</td> <td style="padding: 0px;" background="images/quote/admin_06.gif">
</td></tr></tbody></table>[/HIDE-THANKS]</td><td style="padding: 0px;" background="images/quote/admin_06.gif">
</td></tr></tbody></table>
 
Sửa lần cuối:

vantuyenenv

Cây đầu làng
Bài viết
519
Nơi ở
Thu Duc
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Sea Apple Aquarium Lab

Aquarium Lab cho phép bạn theo dõi hồ cá giống như một nhà khoa học mà không cần trình độ cao. Chương trình được xây dựng cho mục nhập dữ liệu dễ dàng, và hỗ trợ Bể cá nước mặn cũng như nước ngọt cùng lúc.

Aquarium Lab là một phần mềm theo dõi hồ cá hoàn hảo cho Windows Vista và XP, mà sẽ giúp bạn duy trì điều kiện hồ cá lành mạnh

Aquarium Lab Software cho phép bạn theo dõi và ghi các thông số hồ cá. Chương trình này cho phép bạn theo dõi các thông số sau:

* Chỉ số hồ cá : như độ pH, Nhiệt độ , Calcium, Độ Kiềm...
* Hồ cá nuôi trong đó có cá, san hô, thực vật
* Thay nước liên tục
* Thức ăn và nhiều thứ khác
* Vật phẩm trang trí
* Dụng cụ cho hồ cá
* Quản lý điện và chi phí điện năng tiêu thụ
 
scroll-topTop