Bác nào có tài liệu ở lớp học luật và quản lý môi trường cho xin với?

Ms Bean

Administrator
Thành viên BQT
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Modul 01: Quản lý môi trường trong doanh nghiệp
Modul 02: Quản lý nhà nước về môi trường: mô hình quản lý nhà nước, hệ thống văn bản pháp luật về môi trường (cập nhật, đánh giá và tuân thủ)
Modul 03: Hướng dẫn viết thủ tục, hướng dẫn công việc, lập chương trình quản lý môi trường trong doanh nghiệp.
Modul 04: Quản lý nước và nước thải
Modul 05: Quản lý khí và khí thải
Modul 06: Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại
Modul 07: Quản lý hóa chất
Modul 08: Quản lý sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Modul 09: Quản lý an toàn vệ sinh lao động trong doanh nghiệp.
Modul 10: Ứng phó sự cố môi trường
Modul 11: Hệ thống quản lý môi trường
 

Giới thiệu

Mạng xã hội Yêu Môi trường - Chợ Yêu Môi Trường được thành lập năm 2007 là mạng xã hội về môi trường lớn nhất Việt Nam
Sdt: 0908090013 - trongminh@ungphosuco.vn

Chủ đề mới

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
15,187
Bài viết
65,972
Thành viên
30,390
Thành viên mới nhất
tqhuong1996
Top