bác nào trả lời giúp em với.

vyngocquyen

Mầm xanh
Bài viết
8
Nơi ở
ha noi
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
có hộ kind doanh xẻ gỗ địa bàn thuộc xã, đầy đủ phương án, bản cam kết giấy tờ đầy đủ nhưng bản cam kết với phương án xã xác nhận, ông tài nguyên môi trường vào bảo sai luật nếu là UBND xã kí phải có giấy ủy quyền UBND huyện đòi hộ này mang giấy ủy quyền UBND huyện ra, cãi nhau um sùm luôn vậy xin hỏi ông tài nguyên bắt bẻ đúng không? ai có thể đưa dẫn chứng dùm với, nghiên cứu cái này cũng đau đầu quá xin chân thành cảm ơn
theo các thông tư
Số: 03/2008/TTLT-BTNMT-BNV Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2008
Chương 2,Dự thảo về Thông tư liên tịch BTNMT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân các cấp.
5. Thực hiện việc đăng ký và kiểm tra các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thực hiện cam kết bảo vệ môi trường theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
ngay trong bản cam kết đơn giản cũng ghi cấp xã ( thị trấn) được ủy quyền tổ chức thực hiện
vậy theo Số: 29/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2011 cũng không nêu rõ chính xác
 

tonytan151

Cỏ 4 lá
Bài viết
62
Nơi ở
Bắc Ninh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
==> theo điều 32 của nghị định 29 thì Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền tổ chức việc đăng ký cam kết bảo vệ môi trường. Trong khoản 2 điều 32 có nêu các trường hợp ủy ban nhân dân huyện được ủy quyền cho ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức việc đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường. Do vậy trường hợp bạn nêu trên thì cần giấy xác nhận ủy quyền của ủy ban nhân dân cấp huyện nhé ! khi đó ủy ban nhân dân cấp xã mới có thẩm quyền ký. Nếu sai luật thì là ủy ban xã sai luật chứ k phải hộ nêu trên.
có hộ kind doanh xẻ gỗ địa bàn thuộc xã, đầy đủ phương án, bản cam kết giấy tờ đầy đủ nhưng bản cam kết với phương án xã xác nhận, ông tài nguyên môi trường vào bảo sai luật nếu là UBND xã kí phải có giấy ủy quyền UBND huyện đòi hộ này mang giấy ủy quyền UBND huyện ra, cãi nhau um sùm luôn vậy xin hỏi ông tài nguyên bắt bẻ đúng không? ai có thể đưa dẫn chứng dùm với, nghiên cứu cái này cũng đau đầu quá xin chân thành cảm ơn
theo các thông tư
Số: 03/2008/TTLT-BTNMT-BNV Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2008
Chương 2,Dự thảo về Thông tư liên tịch BTNMT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân các cấp.
5. Thực hiện việc đăng ký và kiểm tra các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thực hiện cam kết bảo vệ môi trường theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
ngay trong bản cam kết đơn giản cũng ghi cấp xã ( thị trấn) được ủy quyền tổ chức thực hiện
vậy theo Số: 29/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2011 cũng không nêu rõ chính xác
 
scroll-topTop