[Bài báo cáo] AN TOÀN LAO ĐỘNG HÓA CHẤT

bigbigzerroo

Cây công nghiệp
Bài viết
267
Nơi ở
hồ chí minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
POWER POINT báo cáo AN TOÀN LAO ĐỘNG HÓA CHẤT

Nội dung bao gồm:

I. LỜI MỞ ĐẦU
Hình ảnh của một số hóa chất
II Đặc điểm của hóa chất
1.Phân loại hóa chất độc
2.Ảnh hưởng của hóa chất
3.Loại hóa chất tiếp xúc
4.Các yếu tố làm người lao động nhiễm độc
III.Tác hại của hóa chất
1.Đối với con người
2.Đối với môi trường
IV.Những nguy cơ và biện pháp phòng ngừa đối với hóa chất
1.Nguy cơ cháy nổ
2.Biện pháp phòng ngừa
 

Đính kèm

  • atld_938.rar
    3.2 MB · Lượt xem: 588
scroll-topTop