Minh YMT

Admin
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Quyết định 9802/QĐ-BCT Phê duyệt phương án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương năm 2014

Quyết định này có những thay đổi đối với các thủ tục hóa chất như sau:

Thành phần hồ sơ có yêu cầu chứng thực Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
  • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
  • Bản sao hợp lệ Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình sản xuất theo quy định của pháp luật về quản lý, đầu tư xây dựng;
  • Bản sao hợp lệ Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo đề án hoặc Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường kèm theo đề án do cơ quan có thẩm quyền cấp;
  • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan công an có thẩm quyền.
Sửa Thông tư 28/2010/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hoá chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hoá chất trong năm 2015

Thành phần hồ sơ có yêu cầu chứng thực Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp.
  • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
  • Bản sao hợp lệ Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình sản xuất theo quy định của pháp luật về quản lý, đầu tư xây dựng;
  • Bản sao hợp lệ Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo đề án hoặc Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường kèm theo đề án do cơ quan có thẩm quyền cấp;
  • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan công an có thẩm quyền.
ĐƠN GIẢN HÓA CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SAU

I. Nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan đến Lĩnh vực hóa chất

1. Thẩm định, phê duyệt kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

- Giảm kế hoạch từ 12 bản xuống còn 08 bản
- Bỏ Báo cáo nghiên cứu khả thi

2. Giấy xác nhận khai báo hóa chất nhập khẩu
- Giảm thời gian cấp Giấy xác nhận theo hướng từ 7 ngày làm việc giảm xuống còn 5 ngày.
- Rà soát, giảm đối tượng phải thực hiện khai báo hóa chất theo hướng không áp dụng đối với các doanh nghiệp trong Khu Chế xuất và Khu Công nghiệp.

- Rà soát hồ sơ cấp Giấy xác nhận cho phù hợp.

3. Văn bản chấp thuận của Bộ Công Thương đối với các hóa chất nhập khẩu theo tiêu chuẩn kỹ thuật
- Bãi bỏ thủ tục “Văn bản chấp thuận của Bộ Công Thương đối với hóa chất nhập khẩu dưới tiêu chuẩn để sản xuất”.

PHƯƠNG THỨC BÃI BỎ, ĐƠN GIẢN HÓA
Sửa đổi các Thông tư sau:
+ Thông tư số 20/2013/TT-BCT quy định về Kế hoạch và Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa
+ Thông tư số 40/2011/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định về khai báo hoá chất
+ Thông tư số 01/2006/TT-BCN ngày 11 tháng 4 năm 2006 quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hoá chất Bảng thuộc Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá huỷ vũ khí hoá học; hoá chất độc hại và sản phẩm có hoá chất độc hại, tiền chất ma tuý, hoá chất nhập khẩu theo tiêu chuẩn kỹ thuật thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Công nghiệp.
 

Giới thiệu

Mạng xã hội Yêu Môi trường được thành lập năm 2007 là mạng xã hội về môi trường lớn nhất Việt Nam
Sdt: 0908090013 - trongminh@ungphosuco.vn

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
10,328
Bài viết
40,671
Thành viên
30,804
Thành viên mới nhất
8livevip
Top