Ứng dụng Gom Rác GRAC

Bãi chôn lắp hợp vệ sinh tại VIỆT NAM

#3
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Em đang cần tài liệu về bãi chôn lấp hợp vệ sinh( đăc biệt là hình vẽ cấu trúc bên trong của các chi tiết, thành phần của bãi chôn lắp). Mong các anh chị giúp đở.:30:
Tham khảo file bên dưới nhei, riêng file autocad nhớ sữa đuôi về dạng .dwg nếu đuôi đã bị thay đổi. Nhớ thanks tại thảo luận này nhei pro
 

Đính kèm

Top