Bài giảng an toàn lao động trong xây dựng

de^

Cây đầu làng
Bài viết
580
Nơi ở
Ho Chi Minh city
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
a/ Ý nghĩa:
Bảo hộ lao động là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta, nó mang ý nghĩa chính trị, xã hội và kinh tế.
- Ý nghĩa chính trị: Tùy theo mỗi chế độ xã hội, quan điểm lao động và tổ chức lao động có những điểm khác nhau căn bản. Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng, người lao động đã trở thành người chủ xã hội, lao động đã trở thành vinh dự và nghĩa vụ của con người, bảo hộ lao động đã trở thành chính sách lớn của Đảng và nhà nước. Đảng và Chính phủ luôn quan tâm đến công tác bảo hộ lao động, trên quan điểm ( Con người là vốn quý nhất ) điều kiện lao động không ngừng được cải thiện, điều này đã thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội ta. Như vậy bảo hộ lao động đã phản ánh bản chất của một chế độ xã hội và mang ý nghĩa chính trị rõ rệt.
- Ý nghĩa xã hội: Bảo hộ lao động góp phần tích cực vào việc củng cố và hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. Mặt khác, nhờ chăm lo bảo đảm an toàn và bảo vệ sức khỏe cho người lao động, không ngừng mang lại hạnh phúc cho bản thân và gia đình họ mà bảo hộ lao động mang ý nghĩa xã hội và nhân đạo sâu sắc.
- ý nghĩa kinh tế: Bảo hộ lao động còn mang ý nghĩa kinh tế quan trọng. Trong lao động sản xuất, người lao động được bảo vệ tốt, không bị tai nạn, ốm đau bệnh tật, họ sẽ yên tâm phấn khởi sản xuất, nâng cao năng suất lao động, hoàn thành kế hoạch sản xuất, chất lượng sản phẩm tốt. Do đó thu nhập cá nhân và phúc lợi tập thể sẽ được tăng lên, điều kiện đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được cải thiện. Ngược lại, tai nạn lao động, ốm đau bệnh tật xảy ra nhiều sẽ ảnh hưởng đến lực lượng sản xuất. Đồng thời chi phí để khắc phục vụ hậu quả do tai nạn, ốm đau cũng rất lớn. Cho nên quan tâm thực hiện tốt bảo hộ lao động là thể hiện quan điểm sản xuất đầy đủ, là tạo điều kiện để sản xuất phát triển và đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Bài giảng an toàn lao động trong xây dựng
Chương 1: Những vấn đề chung về khoa học Bảo hộ lao động
Bài 1: Mở đầu
Bài 2: Công tác Bảo hộ lao động ở Việt Nam
Bài 3: Phân tích điều kiện lao động
Chương 2: Vệ sinh lao động
Bài 1: Tác hại nghề nghiệp và bệnh nghề nghiệp trong ngành XD
Bài 2: Điều kiện vi khí hậu trong môi trường lao động
Bài 3: Phòng chống bụi trên công trường và trong cơ sở SXVLXD
Bài 4: Tiếng ồn và rung động trong sản xuất
Bài 5: Phòng chống nhiễm độc trong Xây dựng
Chương 3: An toàn lao động trong xây dựng
Bài 1: Những quy định chung về các biện pháp an toàn lao động
Bài 2: An toàn điện trong xây dựng
Bài 3: Kỹ thuật an toàn khi thi công đất
Bài 4: Kỹ thuật an toàn trong công tác xây và sử dụng giàn giáo
Bài 5: Kỹ thuật an toàn trong công tác thi công bê tông cốt thép
Bài 6: Kỹ thuật an toàn trong lắp ghép và sử dụng cần trục
Chương 4: Kỹ thuật phòng cháy – chữa cháy
Bài 1: Những vấn đề cơ bản về cháy nổ
Bài 2: Nguyên nhân các đám cháy và các biện pháp phòng ngừa
Bài 3: Nguyên lý chữa cháy- dụng cụ- phương tiên và các chất chữa cháy
 

Đính kèm

  • BAIGIANG-ATLD-T-HOC-SUA-T3-2010.pdf
    851.9 KB · Lượt xem: 550
scroll-topTop