Bài giảng công nghệ môi trường

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

vantuyenenv

Cây đầu làng
Bài viết
519
Nơi ở
Thu Duc
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Bài giảng do giảng viên trường ĐH Huế biên soạn, gồm có 3 phần:

-- Phần 1: CN xử lý Ncấp, nc thải
-- Phần 2: CN xử lý CTR
-- Phần 3: CN xử lý khí thải

Download:

Mã:
Chương 1:    [URL="http://www.mediafire.com/download.php?bdr9nma97ci"]http://www.mediafire.com/download.php?bdr9nma97ci[/URL]
Chương 2:    [URL="http://www.mediafire.com/download.php?cljitl94mmj"]http://www.mediafire.com/download.php?cljitl94mmj[/URL]
Chương 3:    [url]http://www.mediafire.com/download.php?hfbqieoyliz[/url]
Chương 4-5: [url]http://www.mediafire.com/download.php?2dzj3ya3yvx[/url]
Chương 6-7: [url]http://www.mediafire.com/download.php?j97vsz3zvbn[/url]
 
scroll-topTop