Bài giảng công nghệ môi trường

vantuyenenv

Cây đầu làng
Bài viết
519
Nơi ở
Thu Duc
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Bài giảng do giảng viên trường ĐH Huế biên soạn, gồm có 3 phần:

-- Phần 1: CN xử lý Ncấp, nc thải
-- Phần 2: CN xử lý CTR
-- Phần 3: CN xử lý khí thải

Download:

Mã:
Chương 1:    [URL="http://www.mediafire.com/download.php?bdr9nma97ci"]http://www.mediafire.com/download.php?bdr9nma97ci[/URL]
Chương 2:    [URL="http://www.mediafire.com/download.php?cljitl94mmj"]http://www.mediafire.com/download.php?cljitl94mmj[/URL]
Chương 3:    [url]http://www.mediafire.com/download.php?hfbqieoyliz[/url]
Chương 4-5: [url]http://www.mediafire.com/download.php?2dzj3ya3yvx[/url]
Chương 6-7: [url]http://www.mediafire.com/download.php?j97vsz3zvbn[/url]
 
scroll-topTop