Bài giảng ĐỘC CHẤT HỌC MÔI TRƯỜNG

Phạm Văn Chiến

Mầm xanh
Bài viết
11
Nơi ở
Thủ Đức -TP.HCM
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Chương 1:Giới thiệu về độc chất
Chương 2:Một số nguyên lý về độc chất học môi trường
Chương 3:Đường đi của độc chất trong môi trường
Chương 4:Độc chất học môi trường
Chương 5:Ảnh hưởng sinh học của độc chất
Chương 6:Các yếu tố môi trường và dinh dưỡng trong điều hòa độc chất
Chương 7:Sự đồng hóa độc chất
Chương 8:Loại thải độc chất
Chương 9:Đánh giá ảnh hưởng của độc chất lên sức khỏe con người
Cơ chế gây độc của kim loại nặng
:welcome::welcome::welcome::welcome:
 

Đính kèm

  • ??c ch?t.rar
    3.8 MB · Lượt xem: 649
scroll-topTop