Bài giảng : Kỹ thuật môi trường - Trần Kim Cương (ĐH Đà Lạt)

daibangden

Cỏ 4 lá
Bài viết
73
Nơi ở
Ha Noi capital
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Chương 1 : NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
1. Môi trường và tài nguyên
2. Hệ sinh thái và sự phát triển
3. những vấn đề bảo vệ môi trường
4.Chiến lược quốc gia và pháp luật

CHƯƠNG 2 : MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ
1. Khái niệm chung
2. Chế độ nhiệt của không khí
3. Nhiệt lực học khí quyển
4. Động lực học khí quyển
5. Các chất gây ô nhiễm không khí
6. Tác động của không khí
7. Hiệu ứng nhà kính
8. OZon và tầng Ozon
9. Các nguồn gây ô nhiễm không khí
10. Các giải pháp phòng chống ô nhiễm và làm sạch môi trường không khí
11. Tính toán ô nhiễm không khí

CHƯƠNG 3 : MÔI TRƯỜNG NƯỚC
1. Nguồn nước và sự ô nhiễm
2. Quá trình tự làm sạch của nước
3. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước
4. Các biện pháp kỹ thật xử lý nước

CHƯƠNG 4 : MÔI TRƯỜNG ĐẤT VÀ SỰ Ô NHIỄM
1. Khái niệm chung
2. Các biện pháp kỹ thuật bảo vệ môi trường đất

CHƯƠNG 5 : CÁC LOẠI Ô NHIỄM KHÁC
1. Ô nhiễm nhiệt và biện pháp phòng chống
2. Ô nhiễm phóng xạ và biện pháp phòng chống
3. Ô nhiễm tiếng ồn và biện pháp phòng chống
 

Đính kèm

  • ky thuat moi truong.pdf
    862.2 KB · Lượt xem: 1,080
scroll-topTop