Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Bài giảng : Nước và vệ sinh nước

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
nội dung
- các nguồn nước khác nhau trong tự nhiên
- các nguồn ô nhiễm nước
- các bệnh liên quan đến nước và các biện pháp dự phòng
- thực trạng cung cấp nước ở thành thị và nông thôn Việt Nam
- mô tả các phương pháp xử lý nước

http://www.fileden.com/files/2008/4/24/1881731/nuoc_va_ve_sinh_nong%20thon.pdf

http://www.box.net/shared/bdfl4e0gs4
 
Top