Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Bài giảng : Photpho và hợp chất - Các phương pháp khử photpho trong nước thải

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
nội dung
- Tính chất của Phốt pho
- Tác hại của Phôtpho trắng
- Nguồn phôtpho trong tự nhiên
- Vòng tuần hoàn của phôtpho
- Độc tính của phôtpho đối với con người
- Nhiễm độc cấp tính
- Nhiễm độc mãn tính
- Phôtpho đỏ và các hợp chất phôtpho khác
- Phôtpho đỏ
- Phôtphin (PH3)
- Axit Phôtphoric (H3PO4)
- Phôtpho pentaoxit (P2O5)
- Phôtpho pentaclorua (PCl5)
- Phôtpho oxiclorua (POCl3)
- Phôtpho triclorua (PCl3)
- Phôtpho sesquisunfua (P4S3)
- Ứng dụng của phôtpho và các hợp chất của phôtpho
- Ví dụ về tác động của phốt pho
- Nguyên tắc xử lý phôt pho
- Quá trình A/O
- Quá trình phostrip
- Kỹ thuật mẻ kế tiếp giai đoạn
- Quá trình A2/O
- Quá trình bardenpho năm giai đoạn
- Quá trình UCT
- Quá trình VIP
- Thu hồi phophat từ chất thải - xu hướng hiện nay trên thế giới

http://www.fileden.com/files/2008/4/24/1881731/doc%20to%20phot%20pho%20va%20cac%20hop%20chat.doc

http://www.box.net/shared/noz0hnms4w
 
Top