Bài giảng thực hành ONKK - Th.S. Lâm Vĩnh Sơn

vantuyenenv

Cây đầu làng
Bài viết
519
Nơi ở
Thu Duc
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Môi trường không khí là một môi trường thành phần và cũng là thành phần môi trường. Nó cũng biến động và thay đổi theo những quy luật riêng của nó. Môi trường không khí là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con người. Cùng với sự phát triển kinh tế, vấn đề đô thị hóa kết hợp chủ trương hiện đại hóa công nghiệp hóa đất nước đã làm môi trường không khí ngày càng bị ô nhiễm. Chính vì thế chúng ta phải xem xét và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến vấn đề ô nhiễm không khí để từ đó có hướng khắc phục môi trường không khí hiện nay. Môn học thực tập ô nhiễm môi trường không khí một phần giúp chúng ta giải quyết những vấn đề tồn đọng trong môi trường không khí.

Down: http://www.mediafire.com/?gnmqlnjdtjo
 
scroll-topTop