[Bài giảng] XD và áp dụng hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo TC OHSAS 18001:2007

bigbigzerroo

Cây công nghiệp
Bài viết
267
Nơi ở
hồ chí minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Đây là bài giảng XD và áp dụng hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo TC OHSAS 18001:2007. Bài giảng rất ngắn gọn, xúc tích, thích hợp cho những ai đang tìm hiểu về hệ thống này.
Nội dung:
- Giới thiệu về ATSKNN & Quản lý ATSKNN;
- Giới thiệu bộ tiêu chuẩn OHSAS 18000 & các yêu cầu của tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007;
- Hệ thống QLATSKNN theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007;
- Các bƣớc thực hiện dự án OHSAS 18000 và công cụ quản lý dự án’
- Q & A
 

Đính kèm

  • ohsas_18000_info_p_qs_ohsms_consulting_service_7461.rar
    1 MB · Lượt xem: 1,517
scroll-topTop