[Bài giảng] XD và áp dụng hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo TC OHSAS 18001:2007

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

bigbigzerroo

Cây công nghiệp
Bài viết
267
Nơi ở
hồ chí minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Đây là bài giảng XD và áp dụng hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo TC OHSAS 18001:2007. Bài giảng rất ngắn gọn, xúc tích, thích hợp cho những ai đang tìm hiểu về hệ thống này.
Nội dung:
- Giới thiệu về ATSKNN & Quản lý ATSKNN;
- Giới thiệu bộ tiêu chuẩn OHSAS 18000 & các yêu cầu của tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007;
- Hệ thống QLATSKNN theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007;
- Các bƣớc thực hiện dự án OHSAS 18000 và công cụ quản lý dự án’
- Q & A
 

Đính kèm

scroll-topTop