Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Nước thải Bãi lọc ngập nước nhân tạo

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Công nghệ xử lý nước thải chi phí thấp - Công nghệ SAIBON Nhật Bản
Khả năng xử lý của công nghệ SAIBON - Xử lý nước thải có nồng độ ô nhiễm chất hữ cơ rất cao như; nước thải chăn nuôi, nước thải sinh hoạt, nước thải các nhà máy sản xuất tinh bột....
SAIBON công nghệ thân thiện với môi trường, không sử dụng hóa chất, vận hành đơn giản. Là dạng Công nghệ xử lý nước thải chi phí thấp, với hệ thống gồm các bãi lọc ngập nước nhân tạo (Constructed Wetland System - CWS).
Hiệu quả xử lý cao, hoạt động tin cậy, lâu dài, thích ứng với sự giao động về lưu lượng. Hiệu quả xử lý của SAIBON
- Giảm thiểu 70 – 96% COD;
- Giảm thiểu 39 – 90% tổng N;
- Giảm thiểu 36 – 82% NH4 –N;
- Giảm thiểu 70 – 93% tổng P;
- Giảm 99% Coliform.
Để biết thêm chi tiết xin truy cập trang:
www.tusk.vn
VIDEO:
www.youtube.com/watch?v=bfG_1jotAQE
 

Đính kèm

Sửa lần cuối:
Top