Bài tập CTR

TuanTrung

Hạt giống tốt
Bài viết
2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Ai cho em một số ví dụ về dạng bài này với
1 Xác định thành phần CTR
2 Tính thời gian cần thiết cho một chuyến xe vận chuyển
3 Xác định độ ẩm
4 Tỷ lệ phối trộn
5 Lượng CTR cần thu gom
6 Xác định cthh của rác khô
7 Tính lượng ct nito cần thu gom
do trong năm học quản lý ctr em chểnh mảng quá giờ em muốn xin ví dụ ôn thi ai có cho em tham khảo với ạ, em xin cảm ơn ạ
 
scroll-topTop