bài tâp tính toán khuếch tán chất ô nhiễm

keomut88

Hạt giống tốt
Bài viết
4
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
ai giúp minh giải bài tập này với.
thông số của một nguồn thải như sau:
đường kính miệng thải 1.3m
chiều cao ống khói la 40m
nhiệt độ khí thải 175o
nhiet đô kk xung quanh 31o
tải lượng phát thải khí S02 là 433.33 g/s
A=240 s^2/3.mg^0.c^1/3/g
vận tốc gió 20.4 m/s
hỏi:
1.xác định nồng độ cực đai của khí SO2?
2.khoảng cách các ống khói để đạt nông độ cực đại
3.khu dân cư ở cách nguồn thải 4km(xuôi theo hướng gió)?nồng độ C02tại đây có vượt quá quy chuẩn cho phep ko?
4.khu dân cu ở cách nguồn thải 0.24km(vuông goc với hướng gió)? nong độ C02 tại đây có vượt quá quy chuẩn cho phep ko?:congratulate:
 
Sửa lần cuối:
scroll-topTop