Bản Cam kết bảo vệ môi trường Trạm xăng dầu Ngân Vĩnh Thu 2 và kinh doanh vận tải xăng dầu

Bản Cam kết bảo vệ môi trường Trạm xăng dầu Ngân Vĩnh Thu 2 và kinh doanh vận tải xăng dầu

 • Bản Cam kết bảo vệ môi trường Trạm xăng dầu Ngân Vĩnh Thu 2 và kinh doanh vận tải xăng dầu

  Bình chọn: 0 0.0%
 • Bản Cam kết bảo vệ môi trường Trạm xăng dầu Ngân Vĩnh Thu 2 và kinh doanh vận tải xăng dầu

  Bình chọn: 0 0.0%

 • Số thành viên bình chọn
  0
 • Poll closed .

gorki2007

Mầm xanh
Bài viết
7
Nơi ở
Hai Duong
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
I. THÔNG TIN CHUNG.. 1

1.1. Tên dự án. 1

1.2. Tên doanh nghiệp. 1

1.3. Địa chỉ trụ sở chính. 1

1.4. Người đại diện. 1

1.5. Điện thoại1

1.6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 1

1.7. Ngành nghề kinh doanh. 1

1.8. Vốn điều lệ. 1

II. ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN.. 2

2.1. Vị trí địa lý khu vực thực hiện dự án. 2

2.2. Hiện trạng của Khu Dự án. 2

2.2.1. Hiện trạng dân cư. 2

2.2.2. Hiện trạng cơ sở hạ tầng. 2

2.3. Nguồn tiếp nhận chất thải2

III. QUY MÔ SẢN XUẤT KINH DOANH.. 4

3.1. Quy mô cửa hàng xăng dầu. 4

3.1.1. Nhà điều hành – khu trạm bơm:4

3.1.2. Khu vệ sinh. 4

3.1.3. Khu bể chứa xăng dầu. 4

3.1.4. Mương thu dầu, bể lắng. 4

3.1.5. Sân bê tông, bãi đậu xe, san nền. 4

3.1.6. Tường rào, kè chắn đất4

3.1.7. Hệ thống cấp thoát nước, cấp điện ngoài nhà. 5

3.1.8. Hệ thống phòng chống cháy, chữa cháy, chống sét5

3.1.9. Cây xanh, thảm cỏ, vườn hoa. 6

3.1.10. Vệ sinh môi trường, cảnh quan. 6

3.1.11. Tác động môi trường. 6

3.2. Danh mục các thíêt bị, máy móc. 6

IV. NHU CẦU NGUYÊN, NHIÊN LIỆU SỬ DỤNG.. 7

4.1. Nhu cầu xăng dầu bán ra. 7

4.2. Hệ thống cung cấp điện. 7

4.3. Hệ thống cung cấp nước. 7

V. CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG.. 7

5.1. Các loại chất thải phát sinh trong giai đoạn xây dựng. 7

5.1.1. Nguồn ô nhiễm môi trường không khí8

5.1.2. Nguồn ô nhiễm môi trường nước. 12

5.1.3. Nguồn ô nhiễm chất thải rắn. 14

5.1.4. Tác động do tiếng ồn. 16

5.1.5. Các tác động môi trường khác. 17

5.2. Các nguồn tác động môi trường trong giai đoạn vận hành trạm xăng dầu. 18

5.2.1. Tác động dến môi trường không khí18

5.2.2. Nguồn ô nhiễm do nước thải22

5.2.3. Các nguồn ô nhiễm là chất thải rắn. 24

5.2.4. Tác động môi trường của tiếng ồn, rung. 25

5.2.5. Các tác động môi truờng khác. 26

VI. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC.. 27

6.1. Biện pháp giảm thiểu và xử lý chất thải trong quá trình xây dựng. 27

6.1.1. Giai đoạn giải phóng, san nền, đắp đất27

6.1.2. Các biện pháp giảm thiểu tác động đối với môi trường không khí27

6.1.3. Các biện pháp giảm thiểu tác động đối với tiếng ồn. 27

6.1.4. Biện pháp giảm thiểu tác động môi trường nước. 28

6.2. Các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực trong quá trình hoạt động. 28

6.2.1 Biện pháp giảm thiểu tác động môi trường không khí28

6.2.2. Giảm thiểu tiếng ồn và rung. 28

6.2.3. Giảm thiểu tác động đến môi trường nước. 29

6.2.4. Biện pháp giảm thiểu chất rắn sinh hoạt29

6.2.5. Biện pháp an toàn lao động. 29

VII. CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG.. 32

7.1. Các công trình xử lý môi trường. 32

7.1.1. Bể tự hoại xử lý nước thải sinh hoạt32

7.2. Chương trình giám sát môi trường. 32

7.2.1. Giám sát trong quá trình xây dựng. 32

7.2.2. Giám sát trong quá trình hoạt động. 32

VIII. CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 34
 

Đính kèm

 • Ban cam ket cay xang Ngan Vinh Thu.doc
  483 KB · Lượt xem: 1,713

VBN

Mầm 2 lá
Bài viết
29
Nơi ở
Biên Hòa, Đồng Nai
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mình có góp ý cho báo cáo này:
Báo cáo này cũng tạm ổn, tuy nhiên để hoàn thiện hơn thì nên điều chỉnh lại mức đánh giá ô nhiễm không khí do hơi xăng phát sinh hang ngày (từ mg/m3/ngày thành mg/ngày) và đánh giá nước thải nhiễm xăng (trong trường hợp bị rò rỉ) kèm theo biện pháp giảm thiểu tương ứng.
Thân!
 

jujununi11

Cây công nghiệp
Bài viết
121
Nơi ở
Yên Bái
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mình có ý kiến như này bạn tham khảo nhé.
- Tại hình 1. Bản đồ sơ họa... bạn nên chuyển thành Sơ đồ vị trí khu vực dự án, và chuyển về mục vị trí địa lý của dự án. Chi tiết hơn bạn có thể bổ sung tọa độ các điểm góc của khu vực dự án theo hệ tọa độ quốc gia hoặc hệ tọa độ của tỉnh bạn.
- Tại mục 3.1.5.Sân bê tông... có nêu khối lượng san lâp mặt bằng 4.984 m3. Nhưng tại mục a. Tính toán tải lượng bụi trong quá trình đắp, san nền, thi công. Bạn chỉ tính toán cho 75 m3.
-Tất cả các kết quả tính toán nồng độ ô nhiễm nên chuyển đơn vị về mg/m3 và Bổ sung Quy chuẩn VN tương ứng vào để so sánh.
- Chắc chắn Các cây săng đều có CTNH như vậy bạn cần bổ sung danh mục này bao gồm săng, dầu dơi vãi và các loại rẻ lau dinh dầu mỡ, bóng đèn neon...
 
scroll-topTop