Ban cam kết BVMT theo thông tư 26/2011/TT-BTNMT

leda

Cây công nghiệp
Bài viết
107
Nơi ở
TP Hồ Chí Minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Cái này có dự án đầu tư hay không vậy bạn? Cách xác định có dự án đầu tư và không có dự án đầu tư căn cứ vào đâu?
Dựa vào tổng mức đầu tư của dự án nhé bạn. Bạn chịu khó đọc thêm Luật đầu tư sẽ rõ hoặc search trong diễn đàn phần này đã được các bạn hỏi rất nhiều.
 

md.miss

Cây công nghiệp
Bài viết
189
Nơi ở
Hà nội
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Cái này có dự án đầu tư hay không vậy bạn? Cách xác định có dự án đầu tư và không có dự án đầu tư căn cứ vào đâu?
phần này mình đã có trả lời rất rõ roài, bạn tìm lại trong forum nhé, dưới 15 triệu không cần dự án dầu tư (với dự án không phải vốn nước ngoài), khi bạn cần thuê đất thì cần có dự án đầu tư
 

nhungdoahoaphudung

Cây công nghiệp
Bài viết
141
Nơi ở
Hà Nội
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Không đúng. Đâu phải vốn đâu. Bạn xem lại Luật đất đai. trong thông tư, nghị định hướng dẫn dưới luật, hình như 181/2004/NĐ-CP quy định, để tìm lại. Đây rồi:
Theo Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT thì khi muốn được giao đất, thuê đất triển khai dự án thì người xin giao đất, thuê đất phải có dự án đầu tư để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét giao, cho thuê đất:
“Điều 28. Hồ sơ giao đất, cho thuê đất
1. Tổ chức xin giao đất, thuê đất để thực hiện dự án đầu tư phải lập hồ sơ và gửi hai (02) bộ cho Sở Tài nguyên và Môi trường, hồ sơ bao gồm:
a) Văn bản (đơn) đề nghị giao đất hoặc thuê đất;
b) Dự án đầu tư đã được xét duyệt hoặc chấp thuận;
c) Trích lục hoặc trích đo địa chính khu đất;….”
Theo hướng dẫn của Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/6/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư “Nhà đầu tư không phải đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện” (Điều 42).

Giờ theo thằng nào. Trên mình có huyện cứ tổ chức là có đầu tư, đó theo quy định của đất đai đó, còn luật đầu tư thì dưới 15 tỷ ko phải đăng ký để xin giấy phép đầu tư chứ đâu phải có dự án. Mà mình thấy có dự án 1 tỷ cũng có giấy chứng nhận đầu tư, chả hiểu cấp giấy chứng nhận đầu tư kiểu gì nữa 1=15/15 tỷ.. Không hiểu mấy ông soạn thảo hiểu "có dự án đầu tư" là thế nào. Công trình nào triển khai chả có dự án đầu tư. Không có thì lấy căn cứ đâu mà phê duyệt, mà cấp đất
 

leda

Cây công nghiệp
Bài viết
107
Nơi ở
TP Hồ Chí Minh
scroll-topTop