Bán cáp đồng phế liệu có cần đăng ký chủ nguồn thải không?

kthanhsg

Hạt giống tốt
Bài viết
1
Nơi ở
HCM
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Công ty tôi hoạt động trong lĩnh vực viễn thông, có mua cáp đồng (có dầu) để thi công mạng lưới. Đối với cáp không còn nhu cầu sử dụng sẽ được bán cho đơn vị khác. Xin hỏi các anh chị trường hợp này Cty chúng tôi có phải đăng ký sổ chủ nguồn thải không? Đơn vị mua là doanh nghiệp có chức năng xử lý phế liệu, chất thải nguy hại. Xin cảm ơn.
 

Ms Bean

Cây đầu làng
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Công ty tôi hoạt động trong lĩnh vực viễn thông, có mua cáp đồng (có dầu) để thi công mạng lưới. Đối với cáp không còn nhu cầu sử dụng sẽ được bán cho đơn vị khác. Xin hỏi các anh chị trường hợp này Cty chúng tôi có phải đăng ký sổ chủ nguồn thải không? Đơn vị mua là doanh nghiệp có chức năng xử lý phế liệu, chất thải nguy hại. Xin cảm ơn.
Nếu không phải là chất thải nguy hại thì không cần phải đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại.
Ngoài ra một số trường hợp không phải làm sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại:
- Phát sinh dưới 600Kg/năm
- Dự án dưới 12 tháng
- Dự án ngoài biển
 

Tandung1990

Mầm xanh
Bài viết
18
Nơi ở
Thành phố HỒ CHÍ MINH
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Công ty tôi hoạt động trong lĩnh vực viễn thông, có mua cáp đồng (có dầu) để thi công mạng lưới. Đối với cáp không còn nhu cầu sử dụng sẽ được bán cho đơn vị khác. Xin hỏi các anh chị trường hợp này Cty chúng tôi có phải đăng ký sổ chủ nguồn thải không? Đơn vị mua là doanh nghiệp có chức năng xử lý phế liệu, chất thải nguy hại. Xin cảm ơn.
CTNH đâu dc phép buôn bán đâu bạn. Đã bán thì cần gì phải đăng ký sổ cơ chứ
 
scroll-topTop