Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Bạn đã làm được những gì để bảo vệ môi trường

  • Thread starter Hoàng Minh Thọ
  • Ngày gửi
H

Hoàng Minh Thọ

Guest
#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
- Mình thấy các bạn nói rất nhiều về môi trường, nhưng chính mà nơi môi trường xung quanh nơi bạn đang sinh sống thì các bạn chẳng làm được gì,
Nếu các bạn học nhưng mà chỉ biết nói hay thì đừng nên học.
Mình thấy các bạn làm đề án nhưng ko có thực tế, có bạn còn hỏi cho mượn đồ án thì học để làm gì và làm sao có thể phục vụ cho môi trường được.
Thông tin trao đổi liên hệ về Hoàng Minh Thọ : 0953337127
 
Top