Bản đăng ký bảo vệ môi trường mất

bluesky

Mầm xanh
Bài viết
5
Nơi ở
Hồ Chí Minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Công ty mình đang gặp 1 vấn đề như thế này: công ty mình trải qua 5 giai đoạn xây dựng, mỗi giai đoạn đều làm bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường và có nộp lên Hepza lưu trữ. Nhưng hiện tại công ty mình làm thất lạc 2 bộ hồ sơ của giai đoạn 2 và giai đoạn 3 (nhưng mình vẫn còn giấy chứng nhận của đầy đủ 5 gd), đã gửi đơn để xin Hepza trích lục lại nhưng họ cũng làm thất lạc. Mấy lần thanh tra họ cứ bắt lỗi ở chỗ này. Mình muốn hỏi là nếu làm lại thì có được không? Nếu bị phạt thì mức phạt có nặng lắm không? Xin mọi người cho mình ý kiến.
 
scroll-topTop