ISO Bản dịch ISO9001:2015 vs ISO14001:2015

HSE

Administrator
#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
TIÊU CHUẨN ISO 9001& 14001:2014 ĐÃ CHÍNH THỨC ĐƯỢC BAN HÀNH

[Phiên bản sau cùng của tiêu chuẩn ISO 14001: 2015] – Tiêu chuẩn Quốc tế đầu tiên của thế giới về Hệ thống quản lý môi trường đã được ban hành.

Tiêu chuẩn sửa đổi sẽ đảm bảo quản lý môi trường có thể tích hợp và thống nhất hoàn toàn với các chiến lược kinh doanh của tổ chức. Tiêu chuẩn được viết ra để tối ưu hóa kết quả hoạt động của Hệ thống quản lý môi trường và là một cơ hội tuyệt vời giúp phát triển bền vững hơn, giảm chi phí và giúp bảo tồn nguồn tài nguyên của thế giới cho thế hệ mai sau.

Yêu môi trường xin gửi tới các bạn bản dịch ISO 9001 :2015 và ISO 14001 :2015 bằng tiếng việt!
Trân trọng!
 

Đính kèm

Top