Ban giám khảo của cuộc thi hùng biện

Minh Grac

Cây cổ thụ
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Ban giám khảo cuộc thi hùng biện bao gồm 3 người có kinh nghiệm về cuộc sống, xã hội, kiến thức tổng quát và yêu môi trường. Trong ban giám khảo có 1 người là môi trường còn lại là ngành khác.

Nguyên nhân có sự khác biệt này là để tạo sự khách quan trong quá trình chấm điểm. Các thí sinh phải có tài hùng biện, tinh thần đoàn kết và tổ chức, và có kiến thức môi trường.

:k5798618:Cuộc thi này rất công bằng nên không phải dân môi trường là có lợi trong cuộc thi đâu, hãy chờ xem nhé.
 
scroll-topTop