Bàn giao tài liệu về hệ thống xử lý chất thải

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Những điều chú ý khi bàn giao tài liệu về hệ thống xử lý chất thải, nước thải, khí thải : :32:
 • Xem xét sự đầy đủ và chính xác của tất cả các bản vẽ thiết kế trạm xử l‎ý, bản vẽ thoát nước mưa và nước thải
 • MSDS của hóa chất (nếu sử dụng hóa chất)
 • Cách giải quyết sự cố có thể sảy ra
 • Bảng ghi chép vận hành
 • Hiệu chỉnh thiết bị
 • Hướng dẫn bảo trì và vận hành thiết bị
 • Hướng dẫn pha hóa chất (nếu sử dụng hóa chất)
 • Thủ tục vận hành
 • Mô tả hệ thống và quy trình xử l‎ý
 • CO/CQ của tất cả các thiết bị trong trạm xử l‎ý
 • Phải có hồ sơ kiểm định an toàn đối với thiết bị có trong danh mục, chủ đầu tư thường ít để ‎ý đến cái này (thường thì máy thổi khí)
Check list trên để tránh trường hợp thiếu sót cho chủ đầu tư, Anh em thấy thiếu cái gì thì bổ sung
Thân
 
scroll-topTop