Ban quản lý An toàn thực phẩm Đà Nẵng chính thức đi vào hoạt động

Team YMT

Cây công nghiệp
Ban Quản Trị
Bài viết
120
Nơi ở
HCM
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Sở Công Thương TP. Đà Nẵng vừa ra thông báo về việc dừng tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, thủ tục liên quan đến công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ngành công thương.

Trước đó, cuối tháng 12/2017, UBND TP. Đà Nẵng đã thành lập Ban quản lý An toàn thực phẩm thành phố và ban hành Quyết định số 7231/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ban. Từ căn cứ này, nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc quản lý của Sở Công Thương sẽ bàn giao sang Ban quản lý An toàn thực phẩm.

Đơn vị này có khoảng 60 nhân sự được điều động từ các cơ quan như Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn… Ban đầu, Ban Quản lý An toàn thực phẩm sẽ được hoạt động thí điểm 3 năm do Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng -Nguyễn Tấn Hai - làm Trưởng ban.

Việc chuyển giao được tiến hành với các nội dung bàn giao chỉ tiêu biên chế, bàn giao các hồ sơ liên quan đến công tác quản lý an toàn thực phẩm ngành công thương từ Sở Công Thương sang Ban quản lý An toàn thực phẩm thành phố. Đến hết ngày 12/1, sẽ ngừng giải quyết những hồ sơ phát sinh tồn đọng. Và chính thức từ ngày 15/1/2018, toàn bộ những vấn đề này được bàn giao chính thức cho Ban quản lý An toàn thực phẩm Đà Nẵng.

6b2e838b2381465b8ded760048c44b40_noi_tang.jpg

Một đơn vị cất trữ đông lạnh thực phẩm bẩn tại Đà Nẵng vừa bị xử phạt
Cũng theo Sở Công Thương Đà Nẵng, việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ về an toàn thực phẩm thuộc ngành công thương sẽ do Ban quản lý An toàn thực phẩm thực hiện. Do đó, những vấn đề liên quan đến lĩnh vực này, cá nhân và tổ chức có thể hiện liên hệ đến Ban quản lý An toàn thực phẩm để giải quyết.
 
scroll-topTop