Ứng dụng Gom Rác GRAC

Bạn quan tâm đến vấn đề nào nhất?

Bạn quan tâm đến vấn đề nào nhất?


  • Số thành viên bình chọn
    3

yeumoitruong2010

Administrator
Thành viên BQT
#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Bạn quan tâm đến vấn đề nào nhất? :051:
Môi trường, kinh tế, xã hội, chính trị, giáo dục

  1. Giáo dục làm nên sự nghiệp 1 con người
  2. Chính trị ảnh hưởng đến kinh tế, xã hội theo từng ngày
  3. Kinh tế ảnh hưởng đến túi tiền và sự ấm no của bạn
  4. Xã hội quyết định đến đời sống hiện tại của bạn
  5. Môi trường :fish2:
Mình chọn kinh tế (có ăn no mới làm việc khác được) --> xã hội --> giáo dục (xã hội văn minh thì giáo dục sẽ tốt)--> chính trị --> môi trường
 

Chủ đề mới

Top