Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

bàn về nghị định mới về quan trắc môi trường

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Nghị định số 27/2013/NĐ-CP quy định khá chặt chẽ về hoạt động quan trắc môi trường.
Xin mời download nghị định ở dưới bài viết này

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường có thời hạn hiệu lực là 36 tháng kể từ ngày cấp và có thể được gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn không quá 36 tháng.

- Tổ chức được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường trong lĩnh vực quan trắc tại hiện trường phải có đủ 3 điều kiện.
+ Thứ nhất, tổ chức đó phải có Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp trong đó có hoạt động quan trắc môi trường.

+ Thứ hai, phải có đủ điều kiện về nhân lực thực hiện hoạt động quan trắc hiện trường theo quy định như người đứng đầu của tổ chức phải có trình độ từ đại học trở lên. Bên cạnh đó, phải có người trực tiếp phụ trách đội quan trắc tại hiện trường phải có trình độ đại học trở lên với một trong các chuyên ngành về môi trường, hóa học, sinh học, lâm nghiệp, thổ nhưỡng, vật lý hạt nhân, phóng xạ, địa lý, địa chất và có tối thiểu 24 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực quan trắc môi trường…

+ Thứ ba, tổ chức đó phải có đủ điều kiện về trang thiết bị và cơ sở vật chất thực hiện hoạt động quan trắc tại hiện trường theo quy định như: có các trang thiết bị, dụng cụ và hóa chất đủ để thực hiện việc lấy mẫu phân tích môi trường, bảo quản mẫu và đo, thử nghiệm và phân tích tại hiện trường các thành phần môi trường…

Nghị định cũng quy định cụ thể điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường trong lĩnh vực phân tích môi trường.
3 trường hợp thu hồi, hủy bỏ Giấy chứng nhận quan trắc môi trường...

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 5/6/2013.

Thế này thì nhiều công ty dịch vụ ko thể làm ăn được, đầu tư phòng thí nghiệm, đầu tư nhân viên, máy móc.... thay vì kết hợp với 1 phòng thí nghiệm nào đó. Các anh chị nghĩ sao về nghị định này?
 

Đính kèm

Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Ms Bean

Administrator
Thành viên BQT
#2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Điều 9. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường trong lĩnh vực quan trắc tại hiện trường

Tổ chức được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường trong lĩnh vực quan trắc tại hiện trường phải có đủ các điều kiện sau đây:
1. Có Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp trong đó có hoạt động quan trắc môi trường.
2. Có đủ điều kiện về nhân lực thực hiện hoạt động quan trắc hiện trường theo quy định sau đây:
a) Người đứng đầu của tổ chức phải có trình độ từ đại học trở lên;
b) Có đủ số lượng cán bộ thực hiện hoạt động quan trắc tại hiện trường theo các thành phần môi trường và thông số quan trắc đề nghị chứng nhận;
c) Phải có người trực tiếp phụ trách đội quan trắc tại hiện trường có trình độ đại học trở lên với một trong các chuyên ngành về môi trường, hóa học, sinh học, lâm nghiệp, thổ nhưỡng, vật lý hạt nhân, phóng xạ, địa lý, địa chất và có tối thiểu 24 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực quan trắc môi trường;
d) Cán bộ thực hiện quan trắc tại hiện trường tối thiểu phải có trình độ sơ cấp tương ứng với ngạch quan trắc viên sơ cấp tài nguyên môi trường. Trong đó, số cán bộ có trình độ sơ cấp chiếm không quá 30% đội ngũ cán bộ quan trắc tại hiện trường.
3. Có đủ điều kiện về trang thiết bị và cơ sở vật chất thực hiện hoạt động quan trắc tại hiện trường theo quy định sau đây:
a) Có các trang thiết bị, dụng cụ và hóa chất đủ để thực hiện việc lấy mẫu, bảo quản mẫu và đo, thử nghiệm và phân tích tại hiện trường các thành phần môi trường, thông số quan trắc môi trường đề nghị chứng nhận theo đúng phương pháp quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
b) Có quy trình bảo quản, sử dụng an toàn, bảo dưỡng và kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc quy định của nhà sản xuất;
c) Có quy trình sử dụng, vận hành tất cả các thiết bị lấy và bảo quản mẫu, đo, thử nghiệm và phân tích tại hiện trường;
d) Trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ và an toàn lao động cho cán bộ khi thực hiện nhiệm vụ quan trắc tại hiện trường;
đ) Có trụ sở làm việc và đủ diện tích đặc thù để bảo đảm chất lượng công tác quan trắc tại hiện trường và quản lý số liệu, kết quả quan trắc.
 

Ms Bean

Administrator
Thành viên BQT
#5
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Có Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp trong đó có hoạt động quan trắc môi trường.
Mình chưa từng thấy dòng hoạt động quan trắc môi trường trong giấy phép kinh doanh của các công ty tư vấn môi trường đăng ký tại sở KHDT bao giờ. Mình chỉ thấy ghi chữ: tư vấn môi trường thôi
 
#7
#9
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
bạn không phải lo vì phải ra thông tư hướng dẫn nữa mà
um vậy à? thế chắc còn chán.

Mình chưa từng thấy dòng hoạt động quan trắc môi trường trong giấy phép kinh doanh của các công ty tư vấn môi trường đăng ký tại sở KHDT bao giờ. Mình chỉ thấy ghi chữ: tư vấn môi trường thôi
đúng rồi.

Bên mình thì có hợp đồng thuê khoán phòng thí nghiệm khi cần phân tích là được mà, cái quan trọng là bên phòng thí nghiệm họ phải thực hiện theo đúng thông tư này thôi
Thế thì nghị định này chẳng có ý nghĩa gì, vì hiện tại các công ty tư vấn đều làm thế cả mà.
mà các phòng thí nghiệm đều đạt chuẩn hết mà. Nhưng mình cũng hi vọng có thể lách theo hướng này :005:
 
#10
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Trích nguyên văn Điều 3. Giải thích thuật ngữ:

"Trong Nghị định này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Hoạt động quan trắc môi trường bao gồm hoạt động quan trắc tại hiện trường và hoạt động phân tích môi trường.
2. Hoạt động quan trắc tại hiện trường bao gồm các hoạt động lấy mẫu, đo, thử nghiệm và phân tích các thông số ngay tại hiện trường hoặc bảo quản mẫu và vận chuyển mẫu về để phân tích các thông số tại phòng thí nghiệm.
3. Hoạt động phân tích môi trường bao gồm các hoạt động xử lý mẫu và phân tích các thông số trong phòng thí nghiệm."


Theo mình hiểu thì NĐ này áp dụng với các phòng thí nghiệm, hay trung tâm phân tích lấy mẫu thôi, ko phải áp dụng cho các đơn vị làm dịch vụ tư vấn môi trường. Và thực tế hầu hết các trung tâm phân tích mẫu hiện nay đều đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo như NĐ này rồi, chẳng có gì đáng lo cả. ^^
 
#11
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Trích nguyên văn Điều 3. Giải thích thuật ngữ:

"Trong Nghị định này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Hoạt động quan trắc môi trường bao gồm hoạt động quan trắc tại hiện trường và hoạt động phân tích môi trường.
2. Hoạt động quan trắc tại hiện trường bao gồm các hoạt động lấy mẫu, đo, thử nghiệm và phân tích các thông số ngay tại hiện trường hoặc bảo quản mẫu và vận chuyển mẫu về để phân tích các thông số tại phòng thí nghiệm.
3. Hoạt động phân tích môi trường bao gồm các hoạt động xử lý mẫu và phân tích các thông số trong phòng thí nghiệm."


Theo mình hiểu thì NĐ này áp dụng với các phòng thí nghiệm, hay trung tâm phân tích lấy mẫu thôi, ko phải áp dụng cho các đơn vị làm dịch vụ tư vấn môi trường. Và thực tế hầu hết các trung tâm phân tích mẫu hiện nay đều đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo như NĐ này rồi, chẳng có gì đáng lo cả. ^^
 

Minh Grac

Administrator
Thành viên BQT
#12
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Trích nguyên văn Điều 3. Giải thích thuật ngữ:

"Trong Nghị định này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Hoạt động quan trắc môi trường bao gồm hoạt động quan trắc tại hiện trường và hoạt động phân tích môi trường.
2. Hoạt động quan trắc tại hiện trường bao gồm các hoạt động lấy mẫu, đo, thử nghiệm và phân tích các thông số ngay tại hiện trường hoặc bảo quản mẫu và vận chuyển mẫu về để phân tích các thông số tại phòng thí nghiệm.
3. Hoạt động phân tích môi trường bao gồm các hoạt động xử lý mẫu và phân tích các thông số trong phòng thí nghiệm."


Theo mình hiểu thì NĐ này áp dụng với các phòng thí nghiệm, hay trung tâm phân tích lấy mẫu thôi, ko phải áp dụng cho các đơn vị làm dịch vụ tư vấn môi trường. Và thực tế hầu hết các trung tâm phân tích mẫu hiện nay đều đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo như NĐ này rồi, chẳng có gì đáng lo cả. ^^
Nếu phân tích cho kỹ thực tế như thế này:
  • Doanh nghiệp tự đi làm báo cáo giám sát, nhờ đơn vị quan trắc tới đo đạc mẫu.
  • Đơn vị tư vấn làm dịch vụ cho doanh nghiệp, nhờ đơn vị quan trắc tới đo đạc mẫu.
  • Đơn vị quan trắc vừa đo đạc vừa tổng hợp báo cáo.
Phần đo đạc quan trắc thì có 2 dạng: vừa đo mẫu ở hiện trường và vừa đo ở phòng thí nghiệm sau khi lấy mẫu hiện trường.

Review lại cái nghị định này thì có nhiều thứ phải bàn: có cần phải kiểm soát đơn vị quan trắc không nếu đơn vị quan trắc có VILAS (ISO 17025) tức là được công nhận bởi 1 cơ quan của Bộ Khoa học Công nghệ theo tiêu chuẩn quốc tế.
Nếu để kiểm soát đơn vị tư vấn thì cần cụ thể hơn nhiều lắm chứ.
Bộ TNMT sẽ giao cho 1 đơn vị Cục nào đó thuộc Tổng cục để quản lý các đơn vị quan trắc trong toàn bộ Việt Nam vậy có kham nổi không, đủ người để đánh giá năng lực quan trắc các đơn vị phòng thí nghiệm không
 

Minh Grac

Administrator
Thành viên BQT
#13
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Thế này thì nhiều công ty dịch vụ ko thể làm ăn được, đầu tư phòng thí nghiệm, đầu tư nhân viên, máy móc.... thay vì kết hợp với 1 phòng thí nghiệm nào đó. Các anh chị nghĩ sao về nghị định này?
Bạn nói hoàn toàn chính xác rồi, đơn vị tư vấn NÊN kết hợp với phòng thí nghiệm để đảm bảo tính độc lập.
Phải đợi thông tư hướng dẫn thôi vì nghị định này nói khá là chung chung nên cũng chưa đánh giá được nhiều. Phải đợi thông tư hướng dẫn ra thêm
 
#14
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mình chưa từng thấy dòng hoạt động quan trắc môi trường trong giấy phép kinh doanh của các công ty tư vấn môi trường đăng ký tại sở KHDT bao giờ. Mình chỉ thấy ghi chữ: tư vấn môi trường thôi
Thật thế ko nhỉ? hôm trước có công ty yêu cầu bên em cung cấp bản sao công chứng GPKD có tên ngành nghề : quan trắc môi trường===>>>> phải làm sao đây?????
 
#15
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mình chưa từng thấy dòng hoạt động quan trắc môi trường trong giấy phép kinh doanh của các công ty tư vấn môi trường đăng ký tại sở KHDT bao giờ. Mình chỉ thấy ghi chữ: tư vấn môi trường thôi
Thật thế ko nhỉ? hôm trước có công ty yêu cầu bên em cung cấp bản sao công chứng GPKD có tên ngành nghề : quan trắc môi trường===>>>> phải làm sao đây?????
 
#16
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Bộ Tài nguyên và Môi trường có thẩm quyền cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung, cấp lại, tạm thời đình chỉ hiệu lực, thu hồi và hủy bỏ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.
Như vậy thì tất cả các đơn vị phải nộp hồ sơ qua Bộ Tai nguyên rồi, như thế này thì vất vả quá
 
Top