Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất?

va_changer78

Cỏ 3 lá
Bài viết
60
Nơi ở
HCM
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
msds.jpg
Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất là gì?
Là một tài liệu có chứa thông tin về các mối nguy hiểm (sức khỏe, cháy nổ, phản ứng và môi trường). Làm thế nào để làm việc một cách an toàn khi tiếp xúc với hóa chất?.
Nó là một điểm khởi đầu cần thiết đảm bảo sự an toàn tuyệt đối khi tiếp xúc các yếu tố hóa chất độc hại. Nó cũng chứa thông tin về các thủ tục sử dụng, lưu trữ, xử lý và cấp cứu liên quan đến tất cả các mối nguy hiểm của hóa chất.. MSDS chứa nhiều thông tin về hóa chất hơn so với nhãn hóa chất. MSDS được chuẩn bị bởi các nhà cung cấp hoặc nhà sản xuất của vật liệu. Nó được thiết kế để nói đến các mối nguy hiểm của sản phẩm , làm thế nào để sử dụng sản phẩm một cách an toàn, phải làm gì nếu tai nạn xảy ra, làm thế nào để nhận ra các triệu chứng của việc tiếp xúc quá nhiều, và phải làm gì nếu như xảy ra sự cố.
Một định nghĩa khác :
Là một dạng văn bản chứa dữ liệu liên quan đến các thuộc tính của một hoá chất cụ thể nào đó. Nó được đưa ra để cho những người cần phải tiếp xúc hay làm việc với hóa chất đó, không kể là dài hạn hay ngắn hạn các trình tự để làm việc với nó một cách an toàn hay các xử lý cần thiết khi bị ảnh hưởng của nó.
Cần có MSDS?
Tại Canada, mỗi tài liệu được kiểm soát bởi WHMIS (nơi làm việc nguy hiểm Hệ thống thông tin vật liệu) phải có một MSDS kèm theo cụ thể cho từng sản phẩm riêng lẻ hay nguyên liệu (cả tên sản phẩm và nhà cung cấp chú ý an toàn phải phù hợp với vật liệu sử dụng).
Những thông tin cần có trong MSDS?
(Theo phụ lục 17 thông tư 28/2010/TT-BCT có quy định mẫu phiếu an toàn hóa chất)
Theo luật Hóa chất 2007 thì những nội dung cần có trong phiếu an toàn hóa chất:
a) Nhận dạng hóa chất;

b) Nhận dạng đặc tính nguy hiểm của hóa chất;

c) Thông tin về thành phần các chất;

d) Đặc tính lý, hóa của hóa chất;

đ) Mức độ ổn định và khả năng hoạt động của hóa chất;

e) Thông tin về độc tính;

g) Thông tin về sinh thái;

h) Biện pháp sơ cứu về y tế;

i) Biện pháp xử lý khi có hoả hoạn;

k) Biện pháp phòng ngừa, ứng phó khi có sự cố;

l) Yêu cầu về cất giữ;

m) Tác động lên người và yêu cầu về thiết bị bảo vệ cá nhân;

n) Yêu cầu trong việc thải bỏ;

o) Yêu cầu trong vận chuyển;

p) Quy chuẩn kỹ thuật và quy định pháp luật phải tuân thủ;

q) Các thông tin cần thiết khác.
các thông tin đảm bảo chi tiết trong phiếu an toàn hóa chất.
Bạn có khó hiểu khi nhìn vào MSDS?
Theo truyền thống, Người thường xuyên đọc bản MSDS là chuyên gia sức khỏe nghề nghiệp và các chuyên gia an toàn. Bây giờ, số lượng người đọc mở rộng thêm cũng bao gồm Người sử dụng lao động, người lao động, giám sát, y tá, bác sĩ, ứng cứu khẩn cấp và công nhân. Để đảm bảo rằng người dùng có thể nhanh chóng tìm thấy MSDS các thông tin mà họ cần, thông tin phải ở trong một định dạng dễ đọc và viết một cách rõ ràng, chính xác và dễ hiểu.

Đối với hầu hết những người làm việc với hóa chất nguy hiểm, có một số phần mà quan trọng hơn những người khác. Bạn nên luôn luôn đọc tên của hóa chất, biết các mối nguy hiểm, hiểu xử lý và lưu trữ, hướng dẫn an toàn, cũng như hiểu phải làm gì trong các trường hợp khẩn cấp.
Tất cả các thông tin mà tôi cần chú ý an toàn?
Không nhất thiết. Rất nhiều thông tin nguy hiểm đến sức khỏe, nó được viết một cách chung chung. Chuyên gia sức khỏe và an toàn , sức khỏe nghề nghiệp hoặc bác sĩ gia đình sẽ có thể giúp bạn tìm thêm thông tin nếu cần thiết.
msds-document-holder-app.gif


Khi nào tôi sẽ sử dụng một MSDS?
Luôn luôn làm quen với các mối nguy hiểm của một sản phẩm trước khi bạn bắt đầu sử dụng nó. Bạn nên xem xét một MSDS, phù hợp với tên của hóa chất trên container của bạn với một trong những chú ý an toàn, biết các mối nguy hiểm, hiểu xử lý và lưu trữ hướng dẫn an toàn, cũng như hiểu phải làm gì trong trường hợp khẩn cấp.
Trách Nhiệm sử dụng MSDS?
Người Sử dụng lao động phải đảm bảo rằng tất cả các Hóa chất nguy hiểm có MSDS khi đi vào nơi làm việc. Bản MSDS phải có sẵn cho các công nhân tiếp xúc với các sản phẩm được kiểm soát và các ủy ban sức khỏe và an toàn hoặc đại diện. Nếu một sản phẩm kiểm soát được thực hiện tại nơi làm việc, người sử dụng lao động có nghĩa vụ chuẩn bị tờ MSDS cho bất kỳ các sản phẩm này.

Sử dụng lao động có thể tin học hóa thông tin MSDS miễn là tất cả các nhân viên có thể truy cập và được đào tạo về cách sử dụng máy tính, các máy tính được giữ để làm việc, và sử dụng lao động tạo một bản sao cứng của MSDS có sẵn cho người lao động, an toàn và Ủy ban sức khỏe / đại diện theo yêu cầu.
Tại Mỹ, OSHA yêu cầu rằng MSDS phải báo cho người lao động về các khả năng gây thương tổn tiềm ẩn của mọi hóa chất trong khu vực sản xuất theo luật "Các quyền người lao động được biết".

MSDS chủ yếu được sử dụng trong các khu vực sản xuất có sử dụng hóa chất được coi là độc hại mà không phải là cho các hóa chất được sử dụng phổ biến trong đời sống hàng ngày. Ví dụ, MSDS cho các chất tẩy rửa là không thích hợp lắm cho những người chỉ sử dụng một can hóa chất này trong năm, nhưng nó là cực kỳ cần thiết cho những người làm công việc tẩy rửa trong một khu vực chật hẹp tới 40 h trong tuần.

Tại Việt Nam, các xí nghiệp sản xuất công nghiệp hiện đại đều bắt buộc phải có MSDS.

Cách tìm MSDS?
Tham khảo tại đây:
http://yeumoitruong.vn/threads/cach-tim-msds-cua-hoa-chat.10121/

Nguồn tham khảo:
http://www.ccohs.ca/
....
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
scroll-topTop