Bảng Dữ Liệu An Toàn Hóa Chất - MSDS

ntpforeverawc

Mầm xanh
Bài viết
12
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Chào cả nhà,
Nếu đã làm E.H.S thì khi sử dụng hóa chất nào cũng cần phải có bảng thông tin dữ liệu an toàn hóa chất.
Em gửi một số file về các hóa chất mà công ty em hay sử dụng để bác nào làm biếng google thì có cái mà trình khi thanh tra xuống.
Tất cả đều là file excel hoặc word nên công ty bác nào bán hóa chất cứ thoải mái down về rồi sửa lại thành tên công ty mình cũng được.
 

Đính kèm

  • MSDS.rar
    3.9 MB · Lượt xem: 5,013
scroll-topTop