BAO BÌ PHÂN BÓN CÓ PHAI LA CTNH KHÔNG

minhptt

Hạt giống tốt
Bài viết
4
Nơi ở
TP. HCM
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
xin chào mọi người
cho em hỏi là bao bì phân bón nhu phan ure , NPK có phải là chất thải nguy hại không.
ngoài ra các cơ sở nhỏ phát sinh dưới 120kg/năm thì không phải làm Sổ chủ nguồn thải , nhưng chất thải ít quá cả năm mới có vài hộp mực tư năm ngoái đến năm nay thì mình nên xử lý thế nào với số chất thải trên đay.
xin cảm ơn mọi người
 

MrRau

Cỏ 3 lá
Bài viết
53
Nơi ở
Khánh Hòa
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Chào bạn,mình chắc chắn là nguyên bản các bao bì đựng phân bón không phải là CTNH, trừ phi bạn để các bao bì này dính các loại CTNH khác.
Trường hợp số lượng CTNH quá ít thì bạn có thể lưu giữ lâu dài tại kho chứa CTNH của Cơ sở, định kỳ 06 tháng lần báo cáo Sở TNMT, bổ sung thêm phần báo cáo việc CTNH chưa được đưa đi xử lý (lý do số lượng đang có tại cơ sở quá ít).
Đến khi số lượng tồn lưu tới mức bạn hoặc Sở TNMT nơi có Cơ sở của bạn cảm thấy nhiều thì bạn thuê đơn vị có chức năng để vận chuyển, xử lý.
Chúc bạn quản lý tốt.
 

Nghĩa Ngờ Nghệch

Cây công nghiệp
Bài viết
190
Nơi ở
Thái Nguyên
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Chào bạn,mình chắc chắn là nguyên bản các bao bì đựng phân bón không phải là CTNH, trừ phi bạn để các bao bì này dính các loại CTNH khác.
Trường hợp số lượng CTNH quá ít thì bạn có thể lưu giữ lâu dài tại kho chứa CTNH của Cơ sở, định kỳ 06 tháng lần báo cáo Sở TNMT, bổ sung thêm phần báo cáo việc CTNH chưa được đưa đi xử lý (lý do số lượng đang có tại cơ sở quá ít).
Đến khi số lượng tồn lưu tới mức bạn hoặc Sở TNMT nơi có Cơ sở của bạn cảm thấy nhiều thì bạn thuê đơn vị có chức năng để vận chuyển, xử lý.
Chúc bạn quản lý tốt.
Sao bạn lại chắc chắc chắn không phải là CTNH? dựa vào căn cứ nào?
Nếu muốn biết là CTNH hay không thì phải căn cứ vào Danh mục chất thải nguy hại BTNMT quy định và kết quả phân tích (vì NPK, URE là hóa chất)
 

Ngọc Hân

Hạt giống tốt
Bài viết
4
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
bn oi minh cung dang thac mac ve van de nay day hjc..
theo minh tim hieu thì các bao bi thai chua hoa chat nong nghiep co goc halogen huu co la cac CTNH (tt 12/2011/TT-BTNMT)
ma trong thành phan cua phan kali thi co chất KCL la mot muoi halogen kim loai.
jay theo may bn thi bao bi chua phan Kali co phai la CTNH hok??
may bn giai dap jup minh voi minh dang phan van hok bjk sao day?????
 
scroll-topTop