Ứng dụng Gom Rác GRAC

yeumoitruong2010

Administrator
Thành viên BQT
#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
download mẫu báo cáo an toàn hóa chất ở phía dưới nhé :dance3:

Điều 48. Báo cáo định kỳ
1. Tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất có trách nhiệm
a. Báo cáo theo định kỳ 06 (sáu) tháng, hàng năm gửi về Sở Công Thương trước ngày 10 tháng 6 đối với báo cáo 06 (sáu) tháng, trước ngày 10 tháng 12 đối với báo cáo năm:
- Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện;
- Tình hình thực hiện an toàn hóa chất nơi đặt cơ sở hoạt động;
- Tình hình và kết quả thực hiện Biện pháp hoặc Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất nhóm C;
b. Báo cáo theo định kỳ 06 (sáu) tháng, hàng năm gửi về Bộ Công Thương (Cục Hóa chất) trước ngày 01 tháng 6 đối với báo cáo 06 (sáu) tháng, trước ngày 01 tháng 12 đối với báo cáo năm:
- Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh;
- Tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất nhóm A, B.
2. Sở Công Thương có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo với Bộ Công Thương (Cục Hóa chất) tình hình hoạt động hóa chất trên địa bàn quản lý theo nội dung quy định tại điểm a khoản 1 Điều này trước ngày 15 tháng 6 đối với báo cáo 06 (sáu) tháng, trước ngày 15 tháng 12 đối với báo cáo năm.
3. Báo cáo tình hình an toàn hóa chất theo mẫu tại Phụ lục 19 kèm theo Thông tư này.
 

Đính kèm

hoahong39

Administrator
#5

Đính kèm

Sửa lần cuối:

hoahong39

Administrator
#6

Đính kèm

#9
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Khai báo này năm nào cũng phải khai báo hả bạn. Khi nào thì nộp báo cáo này. Mình cám ơn
Báo cáo hóa chất thì mình biết các loại báo cáo sau:
1. Báo cáo tình hình thực hiện biện pháp UPSC Hóa chất - theo Phụ lục 11, thông tư 20/2013/TT-BCT, Hạn nộp 15/1 hàng năm.
2. Báo cáo tình hình sử dụng và tồn trữ tiền chất - theo phụ lục 6, thông tư 43/2013/TT-BCT, hạn nộp 20/12 hàng năm.
3. Báo cáo sản xuất hóa chất - theo phụ lục 1, thông tư 40/2011/TT-BCT, hạn nộp 31/1 ah2ng năm
 
Top