Báo cáo ATVSLĐ

hirobkhn

Cây công nghiệp
Bài viết
135
Nơi ở
nam dinh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Cái này bạn cần cần check lại hợp đồng khi kí với người lao động. Trên mục hợp đồng sẽ có vị trí công việc, bạn căn cứ vào đó có thể biết ai là lao động trực tiếp, ai là lao động làm nghề.
Về công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm, bạn cần căn cứ theo quy định danh mục mà nhà nước ban hành vê danh sách công việc nặng nhọc độc hại + kết quả đánh giá rủi ro vị trí làm việc của người lao động để quyết định xem người đó có thuộc danh sách nặng nhọc động hại hay không.
Mình lưu ý: Tất cả công nhân nằm trong danh sách của pháp luật là bắt buộc phải là vị trí nặng nhọc nguy hiểm. Còn sẽ có 1 nhiều trường hợp không nằm trong danh sách của pháp luật thì bạn cần dựa vào kết quả đánh giá rủi ro để đưa ra quyết định xem đó có phải là nặng nhọc nguy hiểm hay không.
 
scroll-topTop