Luật môi trường Báo cáo bảo vệ môi trường

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

ledongeco

Mầm 2 lá
Bài viết
41
Nơi ở
Thanh Hóa
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Chào các anh chị. Cho em hỏi chút. Theo quy định tại thông tư 25/2019/tt-btnmt thì công ty có phải lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ 3 tháng 1 lần mẫu a1 và năm mẫu a2 theo thông tư 43/2015/tt-btnmt , Báo cáo chất thải, nước thải nữa không hay là chỉ báo cáo trong báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm theo thông tư 25. Các phiếu kết quả quan tắc và phân tích môi trường. Biên bản bàn giao chất thải thông thường, chứng từ chất thải nguy hại có phải gửi về cơ quan nhà nước nữa không.
Em cảm ơn.
 

CuongNguyen

Cây công nghiệp
Bài viết
172
Nơi ở
Hải Phòng
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
4. Các điều khoản quy định về báo cáo định kỳ (bao gồm báo cáo quan trắc và giám sát môi trường định kỳ, quan trắc tự động liên tục, quản lý chất thải rắn sinh hoạt, quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường, quản lý chất thải nguy hại, quản lý phế liệu nhập khẩu, kết quả giám sát và phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản) của cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ tại các văn bản quy định trước đây được thực hiện theo quy định tại Thông tư này kể từ thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành.
5. Các báo cáo về quản lý chất thải rắn sinh hoạt, quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường, quản lý chất thải nguy hại, quản lý phế liệu nhập khẩu quy định tại Mục III Phụ lục Nghị định 40/2019/NĐ-CP được lồng ghép trong báo cáo công tác bảo vệ môi trường quy định tại Thông tư này.
Trích khoản 4-5 thông tư 25/2019/TT BTNMT. Như vậy, việc báo cáo tổng hợp cuối năm được tích hợp những thông tin như trên, việc phiếu bàn giao theo nghị định 40 vẫn phải nộp theo tinh thần của nghị định. Phiếu kết quả và quan trắc vẫn tiến hành theo ĐTM nhưng tích hợp vào báo cáo cuối năm.
 

ledongeco

Mầm 2 lá
Bài viết
41
Nơi ở
Thanh Hóa
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
4. Các điều khoản quy định về báo cáo định kỳ (bao gồm báo cáo quan trắc và giám sát môi trường định kỳ, quan trắc tự động liên tục, quản lý chất thải rắn sinh hoạt, quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường, quản lý chất thải nguy hại, quản lý phế liệu nhập khẩu, kết quả giám sát và phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản) của cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ tại các văn bản quy định trước đây được thực hiện theo quy định tại Thông tư này kể từ thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành.
5. Các báo cáo về quản lý chất thải rắn sinh hoạt, quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường, quản lý chất thải nguy hại, quản lý phế liệu nhập khẩu quy định tại Mục III Phụ lục Nghị định 40/2019/NĐ-CP được lồng ghép trong báo cáo công tác bảo vệ môi trường quy định tại Thông tư này.
Trích khoản 4-5 thông tư 25/2019/TT BTNMT. Như vậy, việc báo cáo tổng hợp cuối năm được tích hợp những thông tin như trên, việc phiếu bàn giao theo nghị định 40 vẫn phải nộp theo tinh thần của nghị định. Phiếu kết quả và quan trắc vẫn tiến hành theo ĐTM nhưng tích hợp vào báo cáo cuối năm.
Em cảm ơn ạ
 

anhthytesting

Mầm 2 lá
Bài viết
33
Nơi ở
thu duc

anhthytesting

Mầm 2 lá
Bài viết
33
Nơi ở
thu duc
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
chào các bạn !
cho mình hỏi thăm tí nhé, Dtm BÊN MÌNH DA làm rồi, bay gio bên mình muốn làm khảu trang y tế,,, vấn đề tiếp theo là xin giấy phép của byte va bổ sung vào DTM... và bổ sung giấy phép kinh doanh? từ việc bổ sung vào DTM mất bao nhiêu ngày nhỉ , khi hoàn thiện ? nhờ các bạn chia sẻ giúp, có phải khoảng 75ngày ko? từ ngày bắt đầu nộp đến khi nhận ? mong dc su giup do... và tiếp theo mình có phải theo theo tt 25 nua ko
cam on cac ban !
 
scroll-topTop