Ứng dụng Gom Rác GRAC

BÁO CÁO CÔNG TÁC HSE

MR BINH HSE

voi mamut dễ thương
Thành viên BQT
#1

Đính kèm

#7
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Gần hết năm rồi,...các bạn HSE sẽ bận rộn với rất nhiều loại báo cáo..Hôm nay mình xin tổng hợp một vài báo cáo theo quy định, mong sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình làm việc. Chúc mọi người làm việc hiệu quả và an toàn.
cảm ơn a vì đã chia sẻ, tài liệu thực sự rất tuyệt vời ạ
 
Top