Ứng dụng Gom Rác GRAC

báo cáo ĐTM của dự án đường cao tốc hà nội - hải phòng

#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Khi các bạn tham khảo tài liệu này thì chú ý vấn đề cầu, vì tài liệu này chưa phân tích sâu vấn đề cầu (nếu là bên sở thì ok)
Không cần thiết phải chạy mô hình điểm phát thải ô nhiễm không khí (nếu thừa tiền chạy mô hình đường thì đúng hơn)
 
Top