Báo cáo hoạt động hóa chất mẫu 5a

TRIỆU THỊ AN

Mầm 2 lá
Bài viết
32
Nơi ở
TPHCM
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Thực hiện theo văn bản số 1882/BCT-HC ngày 22.3.2019 - Thông báo chính thức của Bộ Công thương quy định việc báo cáo hoạt động hóa chất qua hệ thống cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia.
Doanh nghiệp thực hiện và nộp báo cáo trước ngày 15/01 tại địa chỉ: chemicaldata.gov.vn
Chế độ báo cáo qua hệ thống cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia sẽ thay thế phương thức báo cáo giấy trước đây ạ.
 

Đính kèm

  • TB_ Bao cao hoa chat Online.pdf
    62.3 KB · Lượt xem: 178

DUYTAN

Mầm xanh
Bài viết
19
Nơi ở
Long AN
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Thực hiện theo văn bản số 1882/BCT-HC ngày 22.3.2019 - Thông báo chính thức của Bộ Công thương quy định việc báo cáo hoạt động hóa chất qua hệ thống cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia.
Doanh nghiệp thực hiện và nộp báo cáo trước ngày 15/01 tại địa chỉ: chemicaldata.gov.vn
Chế độ báo cáo qua hệ thống cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia sẽ thay thế phương thức báo cáo giấy trước đây ạ.
tks bạn nhiều ạ!
 
scroll-topTop