báo cáo quản lý chất thải nguy hại

khoailangnuong

Hạt giống tốt
Bài viết
2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
:30:mình làm việc cho công ty vận chuyển CTNH. hiện tại sắp tới kỳ báo cáo quản lý chất thải nguy hại 06 tháng đầu năm, nhưng mình không biết lập báo cáo xong sẽ gửi đến cơ quan nào. TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI, hay SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG tại địa phương mình làm việc? hay là cả hai? và chứng từ chất thải nguy hại gửi kèm theo như thế nào?
bạn nào biết thì trả lời giúp mình với nha. vì còn vài ngày nữa là tới hạn nộp rùi.
 
Sửa lần cuối:

tucua

Mầm xanh
Bài viết
14
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mình nhớ vấn đề này đã có 1 người hỏi rồi mà. Đối với giấy phép QLCTNH do Tổng cục cấp (có địa bàn hoạt động từ 2 tỉnh trở lên) thì Báo cáo QLCTNH sẽ nộp 1 bộ cho Cục quản lý chất thải và cải thiện môi trường, 1 bộ nộp cho Sở Tài nguyên và môi trường địa phương. Đối với giấy phép QLCTNH do UBND tỉnh cấp thì nộp 01 bộ cho Sở TN&MT. Đối với CT CTNH thì đính kèm trong Phụ lục 3 của Báo cáo QLCTNH (bản sao).
 
scroll-topTop