Báo cáo QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC

Phạm Văn Chiến

Mầm xanh
Bài viết
11
Nơi ở
Thủ Đức -TP.HCM
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN LƯU VỰC SÔNG SÀI GÒN TỪ CẦU SÀI GÒN ĐẾN BẾN BẠCH ĐẰNG
1. Giới thiệu
2. Tổng quan sông Sài Gòn
3. Hiện trạng khai thác và sử dụng tài nguyên
4. Hiện trạng quản lý
5. Đánh giá các vấn đề còn tồn tại và đề xuất các giải pháp
6. Kết luận- kiến nghị
:welcome::welcome::welcome::welcome:
 

Đính kèm

  • bao cao quan ly tainguyen nuoc.docx
    2 MB · Lượt xem: 1,305
scroll-topTop