Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Báo cáo tiền chất sử dụng trong công nghiệp

#1

hoahong39

Administrator
#2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Có qui định về việc đăng ký vận chuyện, sử dụng hóa chất tại doanh nghiệp. có danh sách đối chiếu loại hóa chất nào cần phải đăng ký và đăng ký với ai. số cụ thể thì lười kiếm quá. bạn có thể search tren google nhé. mình nhớ hình như là có vài cái thông tư hay quyết định gì đấy của từng Bộ khác nhau. (bộ y tế, bộ Công nghiệp, Bộ LDTBXH, Bộ công thương, và Bộ công an..)
 
#3

hoahong39

Administrator
#4
Top