Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động

Minh YMT

Admin
Bài viết
669
Nơi ở
Ho Chi Minh city
Website
www.yeumoitruong.vn
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo Luật việc làm 2013 (bài viết này được cập nhật ngày 01/4/2015)
Các chế độ bảo hiểm thất nghiệp:
 • Trợ cấp thất nghiệp.
 • Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm.
 • Hỗ trợ học nghề.
 • Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.
Điều kiện được hưởng trợ cấp thất nghiệp:
 • Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ: Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật. Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.
 • Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn.
 • Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với HĐLĐ theo mùa vụ.
Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc
Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng BHTN, trừ:
 • Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an.
 • Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên.
 • Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.
 • Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù.
 • Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng.
 • Chết.
Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng:
 • Bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHTN của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp.
 • Nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với NLĐ
Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng BHTN, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.
bao-hiem-that-nghiep.jpg

Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp
Khi không thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định:
Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng NLĐ phải trực tiếp thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp về việc tìm kiếm việc làm, trừ:
 • NLĐ ốm đau, thai sản, tai nạn có giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.
 • Trường hợp bất khả kháng.
NLĐ phải thông báo cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp khi thuộc 02 trường hợp trên.
NLĐ bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu vẫn còn thời gian được hưởng theo quyết định thì tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp khi thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định trên.
Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp:
 • Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp.
 • Tìm được việc làm.
 • Thực hiện NVQS, nghĩa vụ công an.
 • Hưởng lương hưu hằng tháng.
 • Sau 02 lần từ chối nhận việc làm do trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp giới thiệu mà không có lý do chính đáng.
 • Không thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định trong 03 tháng liên tục.
 • Ra nước ngoài để định cư, đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng.
 • Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên.
 • Bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật BHTN.
 • Chết.
 • Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.
 • Bị tòa án tuyên bố mất tích.
 • Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù.
NLĐ bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc các trường hợp:
 • Tìm được việc làm.
 • Thực hiện NVQS, nghĩa vụ công an.
 • Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên.
 • Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.
 • Bị tòa án tuyên bố mất tích.
 • Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù.
 • Được bảo lưu thời gian đóng BHTN làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo khi đủ điều kiện hưởng.
gioi-thieu-viec-lam.jpg

Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ
Điều kiện, thời gian và mức hỗ trợ
 • NSDLĐ được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ đang đóng BHTN khi có đủ các điều kiện:
 • Đóng đủ BHTN cho NLĐ thuộc đối tượng tham gia BHTN liên tục từ đủ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm đề nghị hỗ trợ.
 • Gặp khó khăn do suy giảm kinh tế hoặc vì lý do bất khả kháng khác buộc phải thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ sản xuất, kinh doanh.
 • Không đủ kinh phí để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho NLĐ.
 • Có phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề và duy trì việc làm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
- Thời gian hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo phương án được phê duyệt và không quá 06 tháng.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
scroll-topTop