bể lắng ngang tiếp xúc

hoabattu_89_90

Hạt giống tốt
Bài viết
1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
chào anh chị em trong diễn đàn. Mình đang làm đồ án môn xử lý nước cấp. Mình làm về đồ án nước ngầm với dây chuyền công nghệ: thùng quạt gió-bể lắng ngang tiếp xúc-bể lọc nhanh -bể chứa. Anh chị em nào có tài liệu cho mình xin nhé. Mình chưa phân biệt rõ về bể lắng ngang tiếp xúc và bể lắng ngang thông thường. Ai có thể chỉ cho mình biết được không? Mình cảm ơn nhiều.
 
scroll-topTop